tiếng nói trong Tiếng Anh là gì?

tiếng nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiếng nói

  voice

  (được ) điều khiển bằng tiếng nói voice-activated

  tiếng nói của những kẻ bị áp bức the voice of the oppressed

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tiếng nói

  * noun

  language, tongue, voice

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tiếng nói

  language, voice; spoken language