tiếng hú trong Tiếng Anh là gì?

tiếng hú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng hú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng hú

    * dtừ

    howling

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng hú

    howling sound, howling noise