tiếng còi trong Tiếng Anh là gì?

tiếng còi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng còi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng còi

    * đtừ

    toot, whistle, hoot