tiếng gáy trong Tiếng Anh là gì?

tiếng gáy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng gáy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng gáy

    crowing (of a bird)