tiếng nga trong Tiếng Anh là gì?

tiếng nga trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng nga sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng nga

    * dtừ

    russian

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng Nga

    Russian (language)