tiếng hót trong Tiếng Anh là gì?

tiếng hót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng hót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng hót

    * dtừ

    song, jug, whistle