tiếng hét trong Tiếng Anh là gì?

tiếng hét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng hét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng hét

    shriek; scream