tiếng bốp trong Tiếng Anh là gì?

tiếng bốp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng bốp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng bốp

    * dtừ

    cloop, smack, skelp