tiếng ho trong Tiếng Anh là gì?

tiếng ho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng ho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng ho

    * dtừ

    cough, bark, hoop