tiếng gọi trong Tiếng Anh là gì?

tiếng gọi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng gọi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng gọi

    * dtừ

    call

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng gọi

    a voice calling