tiếng gầm trong Tiếng Anh là gì?

tiếng gầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng gầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng gầm

    * dtừ

    rave, boom, growl, roar, raving, roaring