tiếng thịch trong Tiếng Anh là gì?

tiếng thịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng thịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng thịch

    * dtừ

    thud