túi trong Tiếng Anh là gì?

túi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • túi

  pocket

  túi trong inner/inside pocket

  có tiền đầy túi to have one's pocket full of money

  bag

  mắt hắn có túi he had bags under the eyes

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • túi

  * noun

  pocket bag

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • túi

  pocket, bag