túi cơm trong Tiếng Anh là gì?

túi cơm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi cơm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi cơm

    rice bag (insult)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • túi cơm

    rice bag, sycophant