túi trứng trong Tiếng Anh là gì?

túi trứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi trứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi trứng

    egg-pouch