túi thư trong Tiếng Anh là gì?

túi thư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi thư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi thư

    * dtừ

    post-bag