túi cát trong Tiếng Anh là gì?

túi cát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi cát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi cát

    sand bag