túi săn trong Tiếng Anh là gì?

túi săn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi săn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi săn

    game bag