túi bào tử trong Tiếng Anh là gì?

túi bào tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi bào tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi bào tử

    ootheca