túi bụi trong Tiếng Anh là gì?

túi bụi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi bụi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi bụi

    all sorts of things/stuff; pell-mell, helterskelter

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • túi bụi

    to thrash around, beat around