túi noãn trong Tiếng Anh là gì?

túi noãn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi noãn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi noãn

    oogonium