túi mực trong Tiếng Anh là gì?

túi mực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi mực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi mực

    ink-bag (của con mực)