túi to trong Tiếng Anh là gì?

túi to trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi to sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi to

    * dtừ

    carry-all