túi tên trong Tiếng Anh là gì?

túi tên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi tên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi tên

    a quiver