túi thuốc trong Tiếng Anh là gì?

túi thuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi thuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi thuốc

    tobacco pouch; medicine chest