túi lọc trong Tiếng Anh là gì?

túi lọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi lọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi lọc

    straining bag