túi vải trong Tiếng Anh là gì?

túi vải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi vải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi vải

    haversack