túi quặng trong Tiếng Anh là gì?

túi quặng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi quặng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi quặng

    * dtừ

    pocket

    * ttừ

    pockety