túi váy trong Tiếng Anh là gì?

túi váy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi váy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi váy

    * dtừ

    placket