túi bao trong Tiếng Anh là gì?

túi bao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi bao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi bao

    * dtừ

    cyst

    * ttừ

    cystic