túi đắp trong Tiếng Anh là gì?

túi đắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi đắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi đắp

    patch pocket