túi nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

túi nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi nhỏ

    * dtừ

    pouch, saccule, etui, baggie, utricle

    * ttừ

    utricular