túi cầm tay trong Tiếng Anh là gì?

túi cầm tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi cầm tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi cầm tay

    * dtừ

    purse