túi đi chợ trong Tiếng Anh là gì?

túi đi chợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi đi chợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi đi chợ

    shopping bag