túi đạn trong Tiếng Anh là gì?

túi đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi đạn

    ammunition pouch