túi yên trong Tiếng Anh là gì?

túi yên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi yên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi yên

    * dtừ

    saddle-bag