túi da trong Tiếng Anh là gì?

túi da trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi da sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi da

    leather bag