nghị trong Tiếng Anh là gì?

nghị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị

    (contracted of nghị sĩ or nghị viện)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghị

    motion, resolution