nghị sĩ quốc hội anh trong Tiếng Anh là gì?

nghị sĩ quốc hội anh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị sĩ quốc hội anh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị sĩ quốc hội anh

    * dtừ

    mp