nghị sĩ cánh tả trong Tiếng Anh là gì?

nghị sĩ cánh tả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị sĩ cánh tả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị sĩ cánh tả

    * dtừ

    left-winger