nghị sĩ hùng biện trong Tiếng Anh là gì?

nghị sĩ hùng biện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị sĩ hùng biện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị sĩ hùng biện

    * dtừ

    parliamentarian