nghị hội trong Tiếng Anh là gì?

nghị hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị hội

    assembly, congress, parliament