nghị sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nghị sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghị sĩ

  member of parliament (mp); parliamentarian

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghị sĩ

  * noun

  senator ; deputy ; MP (member of parliament)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghị sĩ

  congressman, senator, representative, member of parliament