nghị định của giáo hội trong Tiếng Anh là gì?

nghị định của giáo hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị định của giáo hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị định của giáo hội

    * dtừ

    canon