nghị án trong Tiếng Anh là gì?

nghị án trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị án sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghị án

  (pháp lý) to consider a verdict

  hội đồng xét xử lui vào nghị án the jury retired to consider its verdict

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghị án

  (luật pháp) Deliberation

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghị án

  deliberation