nghị sự trong Tiếng Anh là gì?

nghị sự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị sự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghị sự

  item of business, business (at a conference)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghị sự

  Item of business, business (at a conference)

  Chương trình nghị sự: Agenda

  Hội nghị thông qua chương trình nghị sự: The confernce passed its agenda

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghị sự

  item of business, business (at a conference)