nghị định trong Tiếng Anh là gì?

nghị định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghị định

  decree; edict

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghị định

  * noun

  decree

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghị định

  regulation, law, order, decree