nghị trình trong Tiếng Anh là gì?

nghị trình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị trình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị trình

    agenda

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghị trình

    agenda