nghị luận trong Tiếng Anh là gì?

nghị luận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị luận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghị luận

  * đtừ

  to deliberate, to debate, discuss

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghị luận

  * verb

  to deliberate, to debate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghị luận

  to deliberate, debate