nghị khoá trong Tiếng Anh là gì?

nghị khoá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị khoá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị khoá

    session of congress or parliament